Esemény részletei

Az Aranycsapat és ami utána következik. Adalékok a Rákosi-korszak és a Kádár-rendszer történetéhez a futball tükrében

Kortárs Kiadó, 2019, 507 old.)

A könyv szerzője, Borsi-Kálmán Béla (sz. 1948-ban), mint nemzedéke az ún. „nagy generáció” számos tagja maga is megpróbálkozott – még Kálmán Béla néven – a labdarúgással, el is jutott a CSEPEL ifi I (NB-I-es) csapatáig, majd a Ferencváros tartalékegyütteséig (történetesen ahhoz, amelyből – Alberték nemzedékét váltva – később heten lettek nagyválogatottak) de végül is nem futballista, hanem műfordító, esszéista, diplomata s leginkább történész lett belőle. Ebből a tömény élményanyagból eddig két könyvet tett közzé: Az Aranycsapat és a kapitánya (Kortárs Kiadó) 2008-ban, míg a Pszeudo-fociesszék (L’Harmattan) tavaly látott napvilágot. Mindkét könyv végső soron arra a rengeteg magyart (szurkolót és egyszerű állampolgárt egyaránt) foglalkoztató alapkérdésre keresi a választ, hogy miként „sikerült” 1954. július 4.-e (a németek ellen 3:2-re elvesztett berni döntő) óta, amikor a magyar válogatott elismerten a világ legjobb csapata volt mondjuk a világranglista 186. helyén álló Andorra elleni 2017. június 9-i vereségig „letornásznunk” magunkat.

A választ alapos társadalomtörténeti, szociológiai és társaslélektani vizsgálódások után a szerző a Rákosi, s főként a Kádár-rendszerben bonyolult áttételeken keresztül végbement nemzettudati torzulásokban véli megtalálni, amelyek következtében egyfelől felhagytunk a „magyaros” (mozgékonyságban, technikai és taktikai fölényben megragadható) ’futballfilozófiá’-val és kritika nélkül kezdtünk mindenféle – alkatunktól és mentalitásunktól idegen – játékrendszereket adaptálni. S közben elveszítettük önmagunkat.

E sokrétű, rengeteg összetevőből álló lejtmenet egyik meghatározó mozzanata s egyben magyarázata, a szerző szerint a XX. századi magyar történelemben túltengő – a sűrű rendszerváltásokkal/változásokkal/változtatásokkal szervesen összefüggő – kontraszelekciós folyamat, amelyet a Kádár-rendszer a titkosszolgálatnak a futballba való átgondolt beépítésével egy újabb időtálló elemmel és sűrű szövetű rostával gyarapított, s amelyet igen nehéz lesz a magyar társadalom finomszerkezetéből és mélytudatából kigyomlálni valamint szívósan továbbélő negatív beidegződéseitől megszabadítani.

Térkép